Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 02/11/2020

Cầu Nguyện – Ngày 02/11/2020


Thứ Hai, 02/11/2020

HT Trưởng Nhiệm Stockton, MS Nguyễn Đình Liễu. Xin Chúa đồng công với người chăn, giúp tín hữu sâu nhiệm trong Lời Chúa hầu HT được phát triển. HT Stockton (CMA), MS Samuel Ông Hiền. Cảm tạ Chúa cho HT được ổn định và phát triển – HT có các sinh hoạt thờ phượng và truyền giảng đều đặn. Xin Chúa ban ơn cho việc truyền giảng cho 5000 người Việt trong vùng và việc tạo mãi cơ sở cho HT.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top