Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 25/09/2020

Cầu Nguyện – Ngày 25/09/2020


Thứ Sáu, 25/9/2020

Bang Utah: Các HT Báp-tít: HT Salt Lake City, MS Nguyễn Thanh Ân Nghĩa; HT Nguyên Thủy, MS Nguyễn Bá Trọng; HT Thông Công Cơ Đốc, MS Nguyễn Đức Tánh. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, giúp các tín hữu thêm lòng yêu Chúa, khao khát Lời Chúa, và hăng hái ra đi chia sẻ Phúc Âm.

Bang Nevada: HT Phúc Âm Las Vegas, MS John Nguyễn. Xin Chúa ban năng quyền trên người chăn trong công tác chăm sóc bầy chiên của Chúa, và cho con cái Chúa có đức tin mạnh mẽ hầu chống lại những cám dỗ, những điều gì không hài lòng Chúa nơi thành phố này.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top