Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 16/09/2020

Cầu Nguyện – Ngày 16/09/2020


Thứ Tư, 16/9/2020

Bang Oklahoma: Các HT Báp-tít: HT Tây Bắc Oklahoma, MS Nguyễn Linh Ân; HTTL Nguyên Thủy, MS Cao Mạnh Nhẫn. Xin Chúa ban ơn sức trên đầy tớ Chúa và giúp con cái Ngài tăng trưởng trong đức tin và mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm cho đồng bào.

HT Tulsa, MS Lê Khắc Linh đã về hưu vào cuối tháng Sáu vừa qua. Xin Chúa cho HT tìm mời được MSQN đến lo cho công việc Chúa tại đây. Xin cầu nguyện cho sức khỏe của MS Linh.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top