Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 10/09/2020

Cầu Nguyện – Ngày 10/09/2020


Thứ Năm, 10/9/2020

Bang Illinois: HT Giám Lý Chicago, MS Văn Vĩnh; HT Chicago (Nazarene), MS Huỳnh Văn Hoàng; HT Wheaton (CMA), MS Lê Thành Tuấn, quyền QN; HT Chicago (CMA), MS Lê Thành Tuấn; HT Winfield (Reformed), MS Nguyễn Phú Hữu; HT Báp-tít Chicago, MS Âu Quang Vinh; HT Báp-tít Hiệp Nhất, MSNC Trần Tấn Nhứt. Xin Chúa ban ơn trên quý đầy tớ Chúa để giúp nhiều đồng bào cơ hội biết Chúa và đến tin nhận Ngài.

Bang Mississippi: HT Ngũ Tuần Biloxi (AOG), MS Nguyễn Công Quan; HT Báp-tít Truyền Giáo, MS Trần Minh Trung. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, giúp tín hữu vững mạnh Lời Chúa và dạn dĩ rao truyền Phúc Âm.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top