Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 07/09/2020

Cầu Nguyện – Ngày 07/09/2020


Thứ Hai, 07/9/2020

Bang Ohio: Các HT Giám Lý: HT Columbus và HT Dayton, MS Nguyễn Ngọc Hải; HTTL Akron (Ðộc Lập), quý MS Ðặng Ngọc Cang và Ðặng Ngọc Minh. Bang Kentucky: HT Báp-tít Louisville, MS Nguyễn Kim Hòa. Bang Tennessee: Các HT Báp-tít: HT Nashville, MS Mai Hữu Thiện; HT Memphis, MS Võ Đình Chương; HT Thông Công Knoxville, MS Mai Hữu Phước. Xin Chúa ban khải tượng trên đầy tớ Chúa để nuôi dưỡng bầy chiên; xin Chúa giúp con cái Ngài hăng hái làm chứng cho người Việt sống tại các tiểu bang này.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top