Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 31/08/2020

Cầu Nguyện – Ngày 31/08/2020


Thứ Hai, 31/8/2020

Cầu nguyện cho quê hương. Xin sự thương xót của Chúa đến với dân tộc Việt Nam, cho họ sớm trở lại thờ phượng Chúa hầu nhận được phước hạnh từ Ngài. Xin Chúa làm việc trên những người lãnh đạo đất nước, cho họ biết quyền tể trị của Ngài, cho Đạo Chúa được cơ hội rao truyền dễ dàng và cho những người lãnh đạo cơ hội tin nhận Ngài, và xin Chúa cho mưa thuận gió hòa để đồng bào có đủ cơm ăn, áo mặc. Xin Chúa giúp chúng ta tích cực đưa người quen thân đến tìm hiểu về Chúa và qua chúng ta, giúp họ tìm kiếm Ngài; xin Chúa ban phước trên dân tộc Việt Nam chúng ta.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top