Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 29/08/2020

Cầu Nguyện – Ngày 29/08/2020


Thứ bảy, 29/8/2020

Công việc Chúa tại tỉnh Đắk Nông. Xin cầu nguyện cho các cuộc bồi linh hằng quý, các kỳ huấn luyện về truyền giáo và Cơ Đốc Giáo Dục, các lớp Thánh Kinh căn bản có 1,600 học viên; xin Chúa cảm động lòng các học viên đáp ứng sự kêu gọi của Chúa, vào Viện Thánh Kinh Thần Học để học Lời Chúa, hầu đáp ứng nhu cầu người phục vụ Chúa trong tương lai.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top