Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 22/08/2020

Cầu Nguyện – Ngày 22/08/2020


Thứ Bảy, 22/8/2020

H. Đắk Song: HT Jâng Play, MS Y Chrơih QN. Cảm tạ Chúa, HT trải qua các giai đoạn bị bức hại, nhưng số tín hữu vẫn gia tăng. Đến năm 2004, HT được công nhận. Tổng số tín hữu HT hiện nay gần 800, số nhóm hằng tuần khoảng 700. HT hiện có 5 sào đất, đang san lấp mặt bằng để chuẩn bị xây dựng nhà thờ. Xin Chúa cho sớm có tài chính để khởi công. Xin Chúa thêm ơn sức, lòng yêu Chúa mỗi ngày càng hơn trên đầy tớ Ngài để nuôi dưỡng, gây dựng, phát triển HT; xin Chúa cho con dân Chúa lòng khao khát Ngài, dành thì giờ học Lời Chúa để được vững mạnh trong mọi tình huống của đời sống.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top