Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 20/08/2020

Cầu Nguyện – Ngày 20/08/2020


Thứ Năm, 20/8/2020

H. Đắk Song: HT Bon Rlông, MS Y Siơih QN. HT có 865 tín hữu, số nhóm hằng tuần hơn 500. HT có nhà thờ khang trang, các ban ngành nhóm sinh hoạt đều đặn. Xin Chúa thêm sức mới trên đầy tớ Chúa, cho được thuận lợi trong công tác thăm viếng con cái Chúa; có kế hoạch gây dựng tâm linh theo từng khu vực nhỏ, xin Chúa giúp con dân Chúa giữ vững đức tin dù đời sống nhiều khó khăn.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top