Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 19/08/2020

Cầu Nguyện – Ngày 19/08/2020


Thứ Tư, 19/8/2020

H. Đắk Mil: HT Đắk R’la, MS Y Njanh QN. HT được chính thức công nhận vào năm 2014. Tổng số tín hữu khoảng 645, số tín hữu thờ phượng thường xuyên hơn 400 người. HT có một ĐN tại Đắk Mel, do MSNC Y Srănh đặc trách. Xin cầu nguyện cho quý đầy tớ Chúa và công việc Chúa tại đây. Xin cầu nguyện cho việc xây cất nhà thờ đang phải tạm nghỉ chờ có thêm tài chính. Xin Chúa cho công trình xây dựng được Chúa tiếp trợ để sớm có thể tiếp tục và hoàn thành.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top