Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 17/08/2020

Cầu Nguyện – Ngày 17/08/2020


Thứ Hai, 17/8/2020

Tỉnh Đắk Nông: Xin cầu nguyện cho công việc Chúa trong tỉnh Đắk Nông. Toàn tỉnh có 138 HT; trong đó có 30 HT chính thức, 34 HT được giáo quyền công nhận, 74 HTN và ĐN đang sinh hoạt ổn định. Tổng số tín hữu toàn tỉnh là 56,716. Toàn tỉnh có 33 mục sư, 17 mục sư nhiệm chức, 4 truyền đạo (TĐ), cùng với 21 nhân sự đặc trách các HTN và ĐN. Xin cầu nguyện cho sự phát triển của HT toàn tỉnh.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top