Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 11/08/2020

Cầu Nguyện – Ngày 11/08/2020


Thứ Ba, 11/8/2020

Các Hội Thánh Nhánh (HTN): Kon Vi Ngheo, Tuma, Dak Đam, Dak Rve, Dak Chung. Xin Chúa ban ơn, thêm sức trên đầy tớ Chúa phụ trách các HTN để thăm viếng, chăm sóc con dân Ngài, xin Chúa giúp con dân Chúa tích cực học Lời Chúa hằng ngày, giữ vững đức tin, và mạnh dạn chia sẻ niềm tin.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top