Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 10/08/2020

Cầu Nguyện – Ngày 10/08/2020


Thứ Hai, 10/8/2020

HT Ia Sier, MS Phạm Hồng Liêm KN; HT Dak Glei, MS Phạm Hồng Liêm KN. Xin Chúa thêm sức mới trên đầy tớ Chúa để giúp con dân Chúa được lớn lên vững vàng trong đức tin, cho con dân Chúa có tinh thần kiên định trong niềm tin, cho các giờ học Kinh Thánh có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, sống theo Lời Chúa dạy.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top