Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 09/08/2020

Cầu Nguyện – Ngày 09/08/2020


Chúa Nhật, 09/8/2020

 HT Dak Ruồng, Mục sư (MS) Phạm Hồng Liêm quản nhiệm (QN); HT Đắc Tân, MS Phạm Hồng Liêm kiêm nhiệm (KN). Xin Chúa ban ơn, giúp sức để đầy tớ Chúa giúp con dân Chúa quan tâm đến việc học Lời Chúa hằng ngày để sâu nhiệm trong Chúa hầu HT phát triển vững mạnh, đưa nhiều người đến với Ðạo Chúa và tin nhận Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top