Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 25/07/2020

Cầu Nguyện – Ngày 25/07/2020


Thứ Bảy, 25/7/2020

Bang North Carolina: Các HT Báp-tít: HT Charlotte, MS Nguyễn Quý Hùng; HT Đức Tin, MS Chương Thanh Hải; HT Charlotte (CMA), MS Nguyễn Hữu Nhựt; HT Giám Lý Charlotte, MS Nguyễn Nam Phước; HT Gaston, MS Lê Hoàng Trọng; HT High Point, MS Cao Bảo Tài; HTTL Ngũ Tuần Charlotte, MS Timothy Trần. Xin Chúa giúp người chăn đạt kết quả trong chức vụ đẹp lòng Ngài, cho con dân Chúa yêu Ngài hết lòng, khao khát Lời Chúa, và cùng hiệp tác gây dựng HT phát triển mạnh.

HT Graham, MS Nguyễn Quang Phiệt. Xin Chúa cho con dân Chúa biết dành thì giờ thăm viếng, làm chứng cho đồng hương trong vùng và có nhiều con cái Chúa trung tín học, đọc KT, sử dụng SVTK mỗi ngày, trung tín dâng hiến, và hỗ trợ các CT truyền giáo, giúp đỡ người nghèo khó và vô gia cư.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top