Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 20/07/2020

Cầu Nguyện – Ngày 20/07/2020


Thứ Hai, 20/7/2020

Bang Maryland: Các HT Báp-tít: HT Baltimore, quý MS Lý Công Thuận và Trương Vĩnh Thanh; HT Tình Thương, MS Nguyễn Việt Hùng. Xin Chúa ban ơn sức trên quý đầy tớ Chúa trong việc giảng dạy, chăm sóc và phát triển HT.

HT Báp-tít Thứ Nhất Lanham, MS Hồ Chí Hiếu. Cảm tạ Chúa cho mục vụ Anh ngữ được Chúa ban phước và có MS chăm sóc cho mục vụ; cho buổi thờ phượng và sinh hoạt các nhóm nhỏ thật phước hạnh. Xin Chúa cho CT gây quỹ xây dựng nhà Chúa cùng các CT phát triển lãnh đạo, phát triển nhóm nhỏ, và giới thiệu Chúa qua các lớp Việt ngữ được tiến hành tốt.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top