Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 18/07/2020

Cầu Nguyện – Ngày 18/07/2020


Thứ Bảy, 18/7/2020

Bang Delaware: HT Mennonite, MS Nguyễn Thanh Tuyền. Xin Chúa ban ơn trên người chăn trong công tác chăm sóc bầy chiên của Chúa, cho con cái Chúa ham thích Lời Ngài và đức tin được tăng trưởng.

Bang Pennsylvania: HTTL Báp-tít Philadelphia, MS Phạm Mỹ Phước; HTTL Báp-tít Thứ Nhất Pittsburgh, MS Nguyễn Văn Dân; HT Mennonite Philadelphia, MS Nguyễn Hữu Phúc; HT Mennonite Souderton, chưa có QN. Xin Chúa ban ơn trên quý đầy tớ Chúa và giúp con cái Chúa đứng vững trong đức tin, tích cực đem Ðạo Chúa đến cho đồng hương.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top