Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 17/07/2020

Cầu Nguyện – Ngày 17/07/2020


Thứ Sáu, 17/7/2020

Bang Connecticut: Các HT CMA: HT Stratford, MS Trần Ngọc Danh; HT Hartford, MS Nguyễn Ngọc Thành. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, cho con cái Chúa ham thích Lời Ngài, và đức tin tăng trưởng mạnh mẽ.

Bang New Jersey: HT Báp-tít New Jersey, MS Trần Văn Trọng; các HT CMA: HT Union, chưa có QN; HT Nam New Jersey, MS Nguyễn Thanh Bửu. Xin Chúa thêm ơn trên người chăn, giúp con dân Chúa yêu Lời Chúa và mạnh dạn chia sẻ Tin Mừng.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top