Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 15/07/2020

Cầu Nguyện – Ngày 15/07/2020


Thứ Tư, 15/7/2020

  1. Tại Hoa Kỳ và một số quốc gia dịch Coronavirus vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Xin cầu nguyện để Chúa thương xót và ban cho dịch bệnh này sớm chấm dứt.
  2. Xin cầu nguyện cho lãnh đạo của các Hội Thánh khắp nơi được Chúa hướng dẫn để quyết định và thực hiện những điều thích hợp và ích lợi cho công việc Chúa trong giai đoạn này.
  3. Xin cầu nguyện cho các tín hữu khắp nơi để họ có thể làm những chứng nhân tốt đẹp cho Chúa trong hoàn cảnh khó khăn, để qua lời nói, việc làm, cùng nếp sống của họ giúp nhiều người đến với Chúa.
  4. Xin cầu nguyện xin Chúa can thiệp khiến dịch bệnh không lan truyền nhiều hơn, và sớm chấm dứt

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Hội Ngôn Ngữ Học Wycliffe. Giáo sĩ William Townsend thành lập Hội từ năm 1942. Hội cộng tác với SIL (Summer Institute of Linguistics) trong nỗ lực phiên dịch KT cho những ngôn ngữ chưa có Lời Chúa. Xin Chúa cho sớm hoàn thành khải tượng 2025 được tiến hành nhanh hơn để đến năm 2025 mọi người trên thế giới đều có KT của ngôn ngữ mình; cho Hội có thêm tài chánh để thực hiện các CT cần thiết. Xin Chúa cho tìm được thêm những nguồn cung cấp mới. Xin Chúa mở mắt, mở lòng, ban sự khiêm nhường để mỗi người trong Hội liên hệ tốt đẹp với những mục vụ cùng cộng tác. Xin Chúa ban ơn cho Giám đốc John Chesnut trong trách vụ điều hành, và thêm sức mới trên các nhân viên của Hội.

Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top