Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 14/07/2020

Cầu Nguyện – Ngày 14/07/2020


Thứ Ba, 14/7/2020

Tạ ơn Chúa, Tổng Hội C&MA Gia Nã Đại gửi giáo sĩ đến cánh đồng truyền giáo cho người Việt tại Cam-bốt; MS & Bà David Nguyễn.

Tại Ðài Loan: MS & Bà Trương Văn Chính, MS & Bà Ðặng Chính (C&MA Hoa Kỳ). Xin Chúa quan phòng và thêm ơn sức trên đầy tớ Chúa trong mục vụ đem đạo Chúa đến với đồng hương chưa biết Chúa. Vì đời sống khó khăn nên họ chỉ chú trọng đến việc kiếm sống hằng ngày, không mấy quan tâm đến tâm linh.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top