Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 12/07/2020

Cầu Nguyện – Ngày 12/07/2020


Chúa Nhật, 12/7/2020

HTTL Mennonite VN, Vancouver, MS Phạm Hữu Nhiên; MS Nguyễn Thanh Tùng và MS Bùi Văn Tân PT; HT Đức Tin và Hành Động, MS Lê Vinh; HTTL Mennonite 2, Vancouver, MS Nguyễn Phi Hùng QN, Cô Tuyết Đinh PT. Xin Chúa thêm sức cho người chăn được đầy ơn để soạn viết bài, chăn dắt bầy chiên của Ngài, và cho con dân Chúa sốt sắng học Lời Chúa, cầu nguyện, phục vụ, làm chứng cho Ngài, xin Chúa cứu thêm nhiều đồng hương trong cộng đồng VN tại vùng Vancouver, Gia-nã-đại.

HT Báp-tít Linh Ân, MS Trần Phấn Phước; HT Surrey (C&MA), MS Lê Kim Duyệt. Xin Chúa cho hội chúng phát triển càng hơn, và cho con dân Chúa sâu nhiệm trong Lời Ngài để đời sống đạo thu hút được nhiều người đến với Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top