Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 07/07/2020

Cầu Nguyện – Ngày 07/07/2020


Thứ Ba, 07/7/2020

HTTL Hamilton, MS Nguyễn Ngọc Ánh; HT Risen (HT nói tiếng Anh) MSNC John Đoàn. Xin Chúa cho con dân Chúa dành thì giờ học Lời Ngài hầu đời sống tâm linh lớn mạnh, vững vàng để có thể tham dự những CT huấn luyện Chứng Ðạo Sâu Rộng, và tích cực đi ra chia sẻ về Chúa cho đồng bào trong vùng.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top