Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 06/07/2020

Cầu Nguyện – Ngày 06/07/2020


Thứ Hai, 06/7/2020

HT Kitchener, Waterloo, chưa có QN; HT London (C&MA), chưa có QN; HT Windsor (C&MA) MSNC Đặng Ngọc Diện; HTTL Guelph, MSNC Trần Thái Nguyên ĐT linh vụ. Xin Chúa cho có thêm nhân sự phục vụ Ngài; thêm cho BCH lòng học hỏi, trang bị chức năng lãnh đạo; cho tinh thần sống đạo và chứng đạo của con cái Chúa được mạnh mẽ hầu rao truyền Phúc Âm cho đồng hương, cứu nhiều người đem về nhà Chúa. Xin Chúa cho HT Kitchener và HT London sớm có người chăn.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top