Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 01/07/2020

Cầu Nguyện – Ngày 01/07/2020


Thứ Tư, 01/7/2020

Xin tiếp tục cầu nguyện đặc biệt cho tình hình kinh tế và đời sống của tôi con Chúa được ổn định sau trận đại dịch Covid. Mặc dù các Hội Ðồng phải đình hoãn vì đại dịch nhưng xin chúng ta cùng cầu nguyện cho tinh thần yêu mến Chúa và thấy được khải tượng của tôi con Chúa qua Lời Ngài hầu tích cực rao truyền đạo Chúa và xây dựng HT sống mạnh.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top