Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 26/06/2020

Cầu Nguyện – Ngày 26/06/2020


Thứ Sáu, 26/06/2020

Hội Ðồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 45, từ ngày 26/6. Xin Chúa cho hội đồng vẫn có thể tổ chức được sau trận đại dịch Coronavirus.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top