Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 24/06/2020

Cầu Nguyện – Ngày 24/06/2020


Thứ Tư, 24/06/2020

Xin cầu nguyện cho Hội Ðồng Quản Trị (HÐQT): Quý MS: Trần Lưu Chuyên, Hứa Trung Tín, Dr. Phạm Hoàng, và Dr. Ðặng Ngọc Phúc. Cảm tạ Chúa về lòng yêu Chúa của các thành viên trong HÐQT. Xin Chúa ban thần quyền, sự khôn ngoan, khải tượng, và hướng dẫn HÐQT và Ban Chấp Hành (BCH) để những đường hướng, chương trình đi trong ý Chúa và những hoạch định nhằm phát triển công việc Chúa tại VPNS.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top