Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 22/06/2020

Cầu Nguyện – Ngày 22/06/2020


Thứ Hai, 22/06/2020

Văn Phẩm Nguồn Sống. Xin cầu nguyện cho nhiều đồng bào tiếp nhận Chúa qua các truyền đạo đơn mới xuất bản và Chân Trời Mới hơn những năm trước. Xin Chúa cho các CT chăm sóc qua thư từ có nhiều người tham dự hơn. Xin Chúa thêm ơn lành, sức khỏe trên nhân viên và những người làm việc tình nguyện ở mọi nơi trong từng công tác để những chuẩn bị, những CT trong năm 2020 luôn đúng định kỳ, mọi công việc diễn tiến tốt đẹp.

Xin cầu nguyện cho Ban Biên Tập SVTK, cho Ban Dịch Thuật trong việc chuyển ngữ sách báo chính xác, dễ hiểu. Xin Chúa soi dẫn, thêm ơn, sức trên các đầy tớ Chúa hầu cho bài vở, sách báo đáp ứng nhu cầu tâm linh của con dân Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top