Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 06/06/2020

Cầu Nguyện – Ngày 06/06/2020


Thứ Bảy, 06/06/2020

Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Bài Học Trường Chúa Nhật). Cảm tạ Chúa cho VPNS phát hành tài liệu này hơn 18 năm qua cho Việt Nam và hải ngoại. Xin Chúa cho có thêm nhiều người cam kết trong việc học lời Chúa qua các lớp Trường Chúa Nhật, nhóm học Kinh Thánh, và cá nhân để khám phá Lời Chúa cách sâu sắc và áp dụng Lời Ngài trong đời sống hằng ngày. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh cho các chi phí điều hành, in ấn, và vận chuyển.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top