Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 05/06/2020

Cầu Nguyện – Ngày 05/06/2020


 Thứ Sáu, 05/06/2020

Sống Với Thánh Kinh (SVTK—Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày). Cảm tạ Chúa cho mỗi ngày có trên 65,000 con cái Chúa tại quê nhà và hải ngoại có giờ tĩnh nguyện qua quyển SVTK với nhiều phương tiện truyền thông hiện đại khác nhau. Xin Chúa khiến lòng mỗi người khát khao chính Chúa càng hơn hầu đời sống tâm linh tăng trưởng, kinh nghiệm đời sống sung mãn trong Chúa để gây dựng gia đình và HT vững mạnh. đức tin vững mạnh. Xin Chúa xức dầu cho các đầy tớ Chúa viết bài SVTK đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, gây dựng con dân và HT Ngài, và cho có thêm người được ơn Chúa trong việc viết bài cũng như cam kết cộng tác. Xin Chúa tiếp trợ đủ tài chánh cho mọi khoản in ấn, vận chuyển, và điều hành SVTK.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top