Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 04/06/2020

Cầu Nguyện – Ngày 04/06/2020


Thứ Năm, 04/06/2020

Xin Chúa dùng cơ hội này để các cơ quan truyền giảng, HT địa phương, và đặc biệt VPNS định hướng và tìm mọi cách hữu hiệu với mục đích đem Lời Chúa, sự cứu rỗi của Ngài đến cho dân tộc Việt Nam trên quê hương và trên thế giới.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top