Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 29/05/2020

Cầu Nguyện – Ngày 29/05/2020


Thứ Sáu, 29/5/2020

Hiệp Hội Tin Lành Báp-tít Việt Nam Úc Châu, MS Nguyễn Hùng Vương, Chủ tịch; HTTLVN Úc Châu, MSTS Ngô Minh Quang, Hội trưởng; HTTLVN tại Úc (CMA), MS Trần Thanh Tâm, Trưởng ban điều hợp. Xin Chúa ban khải tượng, ơn sức mới trên quý đầy tớ Chúa trong trọng trách Chúa giao hầu mở mang Nước Trời.

Xin cầu nguyện cho các MS hưu trí hoặc không nhiệm sở: Quý MS: Nguyễn Thanh Paul (CMA), Phạm Văn Đàng (CMA), Lý Văn Quang (VECA), Tống Đức Tùng Thiện (IND), Lê Văn Hồng (IND), TĐ Võ Văn Khương (IND), Phạm Ngọc (VECA), Lý Thái Dương (CMA), Nguyễn Huỳnh Thắng (Báp-tít), Tăng Tiêu Diêu (Lutheran), Nguyễn Hữu Tín (Báp-tít), Trần Hữu Thành (UNI), và Hồ Đấu. Xin Chúa thêm sức mới, sự vui thỏa trong lúc tuổi cao; xin Chúa cho quý đầy tớ Chúa sớm có nhiệm sở để chung tay trong công tác phát triển Nhà Chúa.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top