Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 21/05/2020

Cầu Nguyện – Ngày 21/05/2020


Thứ Năm, 21/5/2020

Lễ Thăng Thiên . Xin Chúa dùng ngày này nhắc nhở con dân Chúa Ðại Mệnh Lệnh Chúa truyền, nhen lại tinh thần tích cực Truyền Bá Phúc Âm trong chính Bạn và con dân Chúa. Xin cầu nguyện cho CT truyền giảng trong HT của Bạn năm nay và cho Ban Chứng Ðạo hoạt động mạnh mẽ, tìm được đường hướng tích cực đáp ứng được nhu cầu cần biết Chúa của đồng bào trong vùng.

HT Springvale, MS Ngô Minh Quang. Xin Chúa ban ơn, sức lực từ Ngài trên đầy tớ Chúa để xây dựng, phát triển HT, cho con dân Chúa khao khát Lời Chúa và tích cực đi ra truyền bá Phúc Âm. HT Cơ Ðốc Springvale, MS Lê Kinh Luân QN. Xin Chúa đồng công với tôi con Chúa trong việc xây dựng HT, xin Chúa cho những người hướng dẫn TCN được ơn Ngài, cho CT huấn luyện lãnh đạo của HT có kết quả tốt, và cho HT có đủ tài chánh để lo cho đầy tớ Chúa.

HT Cộng Ðồng Ðức Tin Mitcham (Uniting), Thầy Bùi Quang Minh QN; HTTL Truyền Giáo Springvale (IND), MS Phan Tấn Kiệt QN. Xin Chúa cho tôi con cùng hợp tác chăm lo công việc Chúa, giúp HT phát triển ngày càng hơn.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top