Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 15/05/2020

Cầu Nguyện – Ngày 15/05/2020


Thứ Sáu, 15/5/2020

HT New Way (BAP), MS Lê Vũ Thiên Ân. Cảm tạ Chúa ban phước tuôn tràn trên HT, cho Hội Đồng Thành Phố đồng ý cho HT sử dụng thêm phòng nhóm bên cạnh, lớn hơn chỗ hiện tại. Xin cầu nguyện CT huấn luyện Lãnh Đạo được kết hợp với Trường Thần học Gate Way Seminary, California, Hoa Kỳ.

HT Wollongong, MS Võ Trí Dũng. Xin Chúa ban sức mới trên người chăn, ơn dẫn dắt bầy chiên đi trong đường lối Ngài; cho con dân Chúa có tinh thần khao khát Lời Chúa, yêu thương, hiệp tác xây dựng, và mở rộng Vương Quốc Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top