Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 13/05/2020

Cầu Nguyện – Ngày 13/05/2020


Thứ Tư, 13/5/2020

Bang Australia Capital: HTTL Việt Nam ACT Canberra, Ông Đỗ Ngọc Tín, Thư ký QN. Xin Chúa đưa dẫn đầy tớ của Ngài đến chăm lo HT; xin Chúa ban ơn trên BCH trong công tác hướng dẫn HT; cho tinh thần yêu mến Chúa của con cái Ngài được thể hiện qua sự ham mến học Lời Ngài, và tham gia các nhóm cầu nguyện; xin Chúa cho họ trung tín bước đi với Chúa và luôn nương cậy nơi Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top