Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 10/05/2020

Cầu Nguyện – Ngày 10/05/2020


Chúa Nhật, 10/5/2020

Ngày Hiền Mẫu . Xin Chúa ban cho Mẹ sức khỏe, niềm vui thỏa trong tâm tình hy sinh cho con cái, dành thì giờ học Lời Chúa, thì giờ cầu nguyện để được sức mới hầu tạo được mái ấm gia đình cho chồng con và là gương mẫu đức tin cho con cháu; xin Chúa an ủi, nâng đỡ Mẹ những lúc mệt mỏi, cô đơn. Xin cầu nguyện cho những người Mẹ trong HT, xin Chúa thêm ơn sức trong sự lao nhọc và dùng đức tin, sự sống đạo của họ nâng đỡ, hướng dẫn gia đình, những người trẻ trong HT vững vàng trong niềm tin.

HTTL Báp-tít Hurlstone Park, Ông Lê Thanh Tùng, Thư ký; MS Aristotle Roberto, đặc trách Anh ngữ. Cảm tạ Chúa đã tể trị, quan phòng HT; con cái Chúa tham gia học Lời Chúa qua các lớp TCN, các nhóm nhỏ. Cảm tạ Chúa cho con cái Chúa trong HT hiệp lòng trong sự phục vụ Ngài. Xin Chúa cho con cái Chúa cam kết thực hiện thì giờ Gia Đình Lễ Bái; và thêm ơn, sức mới trên BCS, và các trưởng ban ngành cùng hợp tác trong công việc nhà Chúa. Xin Chúa cho sớm có người chăn.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top