Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 07/05/2020

Cầu Nguyện – Ngày 07/05/2020


Thứ Năm, 07/5/2020

Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện (National Day of Prayer). Thứ Năm đầu tiên của tháng Năm là Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện tại Hoa Kỳ. Ngày Cầu Nguyện là thời điểm nhắc nhở người dân Hoa Kỳ quay về với Chúa. Xin Bạn dành ngày này cầu nguyện cho quốc gia, chính quyền địa phương nơi Bạn đang sinh sống, và cầu nguyện cho chính mình, cho HT địa phương được phục hưng.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top