Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 30/04/2020

Cầu Nguyện – Ngày 30/04/2020


Thứ Năm, 30/4/2020

Dân tộc Sán Chay: Dân số: 169,400. Có 10,500 tín hữu. Xin Chúa cho việc huấn luyện lãnh đạo, truyền giáo và phát triển HT được dễ dàng tổ chức và cho có nhiều người Sán Chay tin nhận Chúa.

Dân tộc Xinh Mun: Dân số: 23,278. Không có thông tin về người tin Chúa. Người Xin Mun thờ thần linh. Sống ở vùng xâu, vùng xa nên ít có dịp nghe về đạo Chúa. Cầu xin Chúa cho có người được cảm động để truyền giáo cho người Xinh Mun và xin cho họ mở lòng đó nhận Phúc Âm.

Xin cầu nguyện đặc biệt cho quê hương. Kỷ niệm 45 năm xa xứ. Cầu xin sự thương xót của Chúa đến với dân tộc Việt, cho họ sớm trở lại thờ phượng Ngài hầu nhận được phước hạnh từ Ngài. Xin Chúa làm việc trên những người lãnh đạo đất nước, cho họ biết quyền tể trị của Ngài, cho Đạo Chúa được cơ hội rao truyền dễ dàng và cho những người lãnh đạo có cơ hội tin nhận Ngài. Xin Chúa cho mưa thuận gió hòa để đồng bào có đủ cơm ăn, áo mặc. Xin Chúa giúp chúng ta tích cực đưa người quen thân đến tìm hiểu về Chúa và qua chúng ta, giúp họ tìm kiếm Ngài; xin Chúa ban phước trên dân tộc Việt Nam chúng ta.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top