Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 12/04/2020

Cầu Nguyện – Ngày 12/04/2020


Chúa Nhật, 12/4/2020

Mừng Chúa Phục Sinh. Ha-lê-lu-gia, Chúa đã sống lại! Xin Chúa giúp con dân Chúa sống với niềm vui và sự đắc thắng của Chúa Phục Sinh. Xin Chúa cho tinh thần Phục Sinh sống động trên mỗi con dân Chúa để qua đó thu hút đồng bào đến với Ngài. Xin Chúa cho tinh thần hăng hái của các môn đệ khi kinh nghiệm Chúa Phục Sinh cũng là tinh thần của cá nhân của con dân Chúa, tích cực, mạnh dạn chia sẻ Chúa cho đồng bào. Xin Chúa giúp HT trong công tác chăm sóc, giúp những người tin Chúa trong mùa Phục Sinh năm nay đứng vững và lớn lên trong đức tin.

Dân tộc Khơ Mú: Dân số 73,000 có 80 tín hữu. Phần đông chưa được nghe giảng Phúc Âm. Xin Chúa cho có nhiều người Khơ Mú tin Chúa, và nhiều tín hữu mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm cho dân tộc của họ.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top