Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 11/04/2020

Cầu Nguyện – Ngày 11/04/2020


Thứ Bảy, 11/4/2020

Dân tộc Kháng: Dân số 13,840 (chia ra làm 7 nhóm, mỗi nhóm có tên riêng). Chưa có ai tin Chúa. Người Kháng khó tin Chúa vì cải đạo bị xem như là một sỉ nhục đối với tổ tiên họ. Không có KT hoặc tài liệu Cơ Đốc bằng tiếng Kháng. Xin Chúa cho người Kháng được thoát khỏi trói buộc trong việc thờ cúng ông bà và thờ thần linh; cho họ nhận được sự tự do và sự trọn vẹn trong tâm linh của Chúa Cứu Thế.

Nhiều HT tại quê nhà và hải ngoại có CT truyền giảng tối nay. Xin Chúa ban phước cho CT đặc biệt này: Thăm viếng diễn giả, sứ điệp được rao giảng, và người nghe nhận sứ điệp cho riêng mình, hầu đến với Chúa và mời Ngài cai trị, hướng đẫn đời sống mình.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top