Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 09/04/2020

Cầu Nguyện – Ngày 09/04/2020


Thứ Năm, 09/4/2020

Thứ Năm Thống Khổ. Chúa Giê-xu lập Lễ Tiệc Thánh, cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-nê, và bị bắt. Xin Chúa dùng hình ảnh Ghết-sê-ma-nê giúp chúng ta xét lại tình yêu của mình với Chúa, và dạn dĩ đến với Ngài. Xin Chúa giúp các tín hữu dành thì giờ suy niệm về Lễ Tiệc Thánh đầu tiên, xét lại thái độ, cách sống mỗi ngày, và xin Chúa giúp con dân Chúa tái cam kết sống và rao truyền sự chết của Ngài. Xin Chúa ban phước cho CT thờ phượng đặc biệt của các HT Chúa trên thế giới trong tối nay.

Dân tộc Hà Nhì: Dân số 21,725 có hai người tin Chúa và đi nhóm với người H’mong. Xin Chúa cho có nhiều người Hà Nhì tin Chúa; xin Chúa cho có giáo sĩ và người đi ra mở HT cho người Hà Nhì.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top