Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 05/04/2020

Cầu Nguyện – Ngày 05/04/2020


Chúa Nhật, 05/4/2020

Lễ Lá (Palm Sunday)—Tuần Thánh. HT Chúa khắp nơi cùng kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, bắt đầu đoạn đường thống khổ và thập tự giá. Xin Chúa giúp mỗi con dân Chúa chuẩn bị tấm lòng để đi vào những ngày kỷ niệm sự thống khổ và hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa ban phước cho chương trình (CT) thờ phượng của các HT sáng nay đưa con dân Chúa đến gần Ngài hơn trong sự thờ phượng. Xin cầu nguyện cho chính mình tiếp tục dọn mình bước vào Mùa Thống Khổ và Phục Sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin cầu nguyện ít nhất cho một thân hữu mà mình muốn chia sẻ về sự chết và sự tha tội của Chúa cho họ.

Dân tộc Cờ Lao: Dân số 2,636 chưa có người tin Chúa. Xin Chúa sai phái người đem Phúc Âm đến với dân tộc Cờ Lao, chia sẻ tình yêu của Chúa cho họ.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top