Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 04/04/2020

Cầu Nguyện – Ngày 04/04/2020


Thứ Bảy, 04/4/2020

Dân tộc Cống: Dân số 2,029 sống ở vùng sâu phía Tây Bắc Việt Nam. Chưa có ai tin Chúa. Cầu xin Chúa sai phái giáo sĩ đến Hắc Giang để rao giảng Phúc Âm. Xin Chúa cho người Cống đón nhận tình yêu thương, tha thứ và sự tự do của Chúa Cứu Thế.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top