Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 03/04/2020

Cầu Nguyện – Ngày 03/04/2020


Thứ sáu, 03/4/2020

Dân tộc Chứt: Dân số 6,022, chưa có ai tin Chúa và rất khó tiếp cận với họ. Người Chứt tin vào một Đấng Sáng Tạo, rất quan tâm đến việc kể lại những huyền thoại của họ cho thế hệ sau qua những chuyện kể và bài hát có tên Ka-tum và Ka-lenh. Cầu xin Chúa sai người đến với bảy bộ tộc Chứt, Phúc Âm được họ đón nhận, để nhận được tình yêu thương và lòng nhân từ của Đấng Sáng Tạo chân thật.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top