Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 01/04/2020

Cầu Nguyện – Ngày 01/04/2020


Thứ Tư, 01/4/2020

Sống Với Thánh Kinh. Cảm tạ Chúa cho VPNS có cơ hội được hỗ trợ tài liệu và tài chánh cho dự án dịch và phát hành Sống Với Thánh Kinh sang tiếng H’mong và tiếng Dao theo yêu cầu của Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục HTTLVN miền Bắc bắt đầu từ tháng Tư này. Cầu xin Chúa xức dầu cho các đầy tớ Chúa trong việc phiên dịch và in ấn SVTK ra tiếng H’mong và tiếng Dao hầu đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, gây dựng con dân Chúa và HT Ngài. Xin Chúa tiếp trợ mọi khoản phiên dịch, in ấn, vận chuyển, điều hành SVTK được đầy đủ.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top