Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 29/03/2020

Cầu Nguyện – Ngày 29/03/2020


Chúa Nhật, 29/3/2020

Chúa Nhật thứ năm của Mùa Chay (5th Sunday in Lent). Xin Chúa cho qua Mùa Chay, các HT có kế hoạch hướng dẫn, giúp con dân Chúa xét lòng, ăn năn tội, chuẩn bị tấm lòng, tinh thần, tâm linh vào Mùa Thống Khổ và Phục Sinh. Xin Chúa giúp Bạn dành thì giờ xét lòng, học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện.

Tân Gia Ba (Singapore). Xin Chúa cho HT tại Tân Gia Ba phát triển, cho các con cái Chúa yêu Ngài, tích cực đem đạo Chúa đến cho người Việt, nhất là các SV, học sinh du học. Xin Chúa ban ơn, sức, sự khôn ngoan cho MS Nguyễn Sơn Minh và nhiều SV thần học đang học Lời Chúa tại Tân Gia Ba, ban cho họ sự khôn ngoan, lòng yêu Chúa, và khải tượng, đường hướng để phục vụ Ngài, giúp họ dành thì giờ đến với các SV và người Việt, tạo cơ hội, môi trường đem Đạo Chúa vào đời.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top