Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 22/03/2020

Cầu Nguyện – Ngày 22/03/2020


Chúa Nhật, 22/3/2020

Chúa Nhật thứ tư của Mùa Chay (4th Sunday in Lent). Mùa để xét mình, ăn năn tội lỗi. Xin Chúa ban cho những CT thờ phượng của các HT trong Mùa Chay giúp con dân Chúa hướng lòng tìm kiếm Chúa, biết Chúa rõ hơn và xét lòng, ăn năn tội hầu chuẩn bị vào Mùa Thống Khổ và Phục Sinh. Xin Chúa giúp con dân Ngài dành thì giờ xét lòng, học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện ăn năn cho chính mình và HT địa phương.

Mục Vụ Sinh Viên Tin Lành Việt Nam. Xin Chúa quan phòng, ban sức mới cho anh chị em hướng dẫn, cho việc huấn luyện nhân sự đạt kết quả tốt. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để việc điều hành thuận lợi; cho các SV học hành tốt và qua nếp sống đạo đưa nhiều bạn bè đến với Chúa. Xin Chúa thăm viếng, ban phước trên các CT truyền giảng của các nhóm, cho các CT trại đạt kết quả tốt.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top