Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 20/03/2020

Cầu Nguyện – Ngày 20/03/2020


Thứ Sáu, 20/3/2020

Hội Thông Công Sinh Viên Tin Lành (InterVarsity Chritian Fellowship). Cảm tạ Chúa trong năm qua 10,888 sinh viên (SV) đã được huấn luyện để chia sẻ niềm tin tại các trường đại học, số SV đặt niềm tin nơi Chúa là 3,140 người. Trong năm qua, một số CT của Hội bị giới hạn tại một vài trường đại học vì vấn đề tranh chấp về pháp lý. Xin Chúa dùng môi trường đại học giúp việc làm nhân chứng cho Chúa được dễ dàng. Xin cầu nguyện cho Giám đốc Tom Lin và người lãnh đạo các nhóm làm việc trên 695 trường đại học tại Hoa Kỳ và 25 quốc gia khác. Hội Thông Công Sinh Viên Hoa Kỳ cộng tác với Ðoàn Sinh Viên Thế Giới hơn 30 năm qua.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top