Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 16/03/2020

Cầu Nguyện – Ngày 16/03/2020


Thứ Hai, 16/3/2020

  • Cầu nguyện cho những người người bị nhiễm vi khuẩn corona.  Xin Chúa thương xót cho họ có thể vượt qua tình trạng nguy kịch và sớm được hồi phục.
  • Xin cầu nguyện cho những gia đình đã mất người thân trong nạn dịch corona.  Xin Chúa an ủi và xoa dịu những đau thương của họ.
  • Xin cầu nguyện cho Chúa thức tỉnh lòng của nhiều người khắp nơi trên thế giới, giúp cho họ thấy cuộc sống thật mong manh, khả năng của con người rất giới hạn, và họ có lòng tìm đến Đức Chúa Trời, là Đấng toàn năng và yêu thương để thờ phượng Ngài. 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Cầu nguyện cho Thánh Kinh Hội Quốc Tế (Biblica). Hội thành lập từ năm 1890, trung tín trong việc dịch, in ấn, và chuyển Lời Chúa đến mọi người trên thế giới. Xin cầu nguyện cho Ông Geof Morin, Giám đốc, các dịch giả, nhân viên, được ơn sức từ Chúa, và xin Chúa tiếp tục đồng công với Hội trong việc dịch Lời Chúa ra những ngôn ngữ, thổ ngữ chưa có KT hầu mọi người được nghe Lời Ngài. Hiện tại có hơn 4,000 ngôn ngữ chưa có KT. Xin Chúa soi sáng cho 380 dịch giả đang phiên dịch Lời Chúa trong nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top