Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 11/03/2020

Cầu Nguyện – Ngày 11/03/2020


Thứ Tư, 11/3/2020

Chiến Dịch Truyền Giảng của Ðoàn Franklin Graham. Xin cầu nguyện cho CT truyền giảng tại 8 thành phố lớn của Anh quốc từ ngày 30/5/2020–4/10/2020. Xin Chúa ban ơn cho đầy tớ Chúa, MS Franklin Graham, để sứ điệp rao truyền tại mỗi nơi đưa nhiều người đến với Ngài. Xin Chúa thúc giục nhiều người chưa biết Chúa đến tham dự và cảm động lòng họ trở nên con cái Ngài. Xin Chúa gìn giữ các CT này, thêm ơn cho ban tổ chức làm mọi sự vinh quang Danh Chúa.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top