Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện – Ngày 21/02/2020

Cầu Nguyện – Ngày 21/02/2020


Thứ Sáu, 21/02/2020

Ủy Ban Kiến Thiết. MS Phan Văn Cử phụ trách. Xin Chúa cảm động các ân nhân để hỗ trợ cho việc xây dựng, tái thiết nhà thờ ở các nơi.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top